Hoeveel verdient u eigenlijk? Dat moet in ons land zowat de meest indiscrete vraag zijn die er bestaat. Zelfs in de volstrekt anoniem afgenomen salarisenquête van Data News geeft 2,4% van de respondenten aan die vraag liever niet te beantwoorden. Gelukkig deed de overige 97,6% van de deelnemers dat wel. Zo weten we vandaag alsnog wat het antwoord van de gemiddelde IT'er op de gevreesde vraag is. Grote zorgen hoeven we ons niet te maken. Als we er de cijfers bijnemen, dan verdienen IT'ers in ons land lang niet slecht. Zowat 20% van de IT'ers heeft een brutoloon tussen 3.000 en 4.500 euro. Een kwart van de respondenten situeert zich bruto tussen 4.500 en 5.500 euro, één op vijf tussen 6.500 en 10.000 euro bruto. Het verbaast wellicht niet dat een zelfstandig consultant meer verdient dan een IT'er in vaste loondienst. Tegelijk neemt het loon ook toe naarmate het aantal jaren ervaring stijgt.
...