'Slimme' energienetwerken kunnen een vitale rol spelen in een meer milieuvriendelijk energieverbruik, maar moeten stevig worden beveiligd, zoals Enisa toelicht in een rapport.

Smart grids moeten de mogelijkheid bieden om meer spaarzaam en doelgericht om te gaan met energie, en zo helpen om de co2-uitstoot terug te dringen of te beperken. Maar zoals andere vormen van informatienetwerken, brengt dat ook heel wat security-risico's mee, tot en met de mogelijke verstoring of het uitvallen van de energieleveringen. In het rapport 'Appropriate security measures for smart grids - Guidelines to assess the sophistication of security measures implementation' schetst het Enisa (het Europese netwerk- en informatie security agentschap) de nodige maatregelen om dergelijke 'smart grids' naar behoren te bevestigen. Daarbij komen aspecten als risico-inschatting en governance aan bod, maar tevens de securitymaatregelen zelf en hoe te reageren bij incidenten.

Omdat energienetwerken grensoverschrijdend zijn, wordt benadrukt dat in alle landen minimum normen moeten worden geëerbiedigd, inclusief de wijze waarop de implementatie ervan kan worden ge-audit. Anderzijds moet wel ruimte worden gelaten om de verschillen in die landen en hun netwerken aan bod te laten komen. Cruciaal is dat security van bij de aanvang een hoofdrol speelt in het ontwerp en de implementatie van dergelijke netwerken. In het rapport komen een tiental domeinen inzake smart grid security aan bod, waaruit ook lessen kunnen worden getrokken voor andere onderdelen van nationale kritieke infrastructuren.

'Slimme' energienetwerken kunnen een vitale rol spelen in een meer milieuvriendelijk energieverbruik, maar moeten stevig worden beveiligd, zoals Enisa toelicht in een rapport. Smart grids moeten de mogelijkheid bieden om meer spaarzaam en doelgericht om te gaan met energie, en zo helpen om de co2-uitstoot terug te dringen of te beperken. Maar zoals andere vormen van informatienetwerken, brengt dat ook heel wat security-risico's mee, tot en met de mogelijke verstoring of het uitvallen van de energieleveringen. In het rapport 'Appropriate security measures for smart grids - Guidelines to assess the sophistication of security measures implementation' schetst het Enisa (het Europese netwerk- en informatie security agentschap) de nodige maatregelen om dergelijke 'smart grids' naar behoren te bevestigen. Daarbij komen aspecten als risico-inschatting en governance aan bod, maar tevens de securitymaatregelen zelf en hoe te reageren bij incidenten. Omdat energienetwerken grensoverschrijdend zijn, wordt benadrukt dat in alle landen minimum normen moeten worden geëerbiedigd, inclusief de wijze waarop de implementatie ervan kan worden ge-audit. Anderzijds moet wel ruimte worden gelaten om de verschillen in die landen en hun netwerken aan bod te laten komen. Cruciaal is dat security van bij de aanvang een hoofdrol speelt in het ontwerp en de implementatie van dergelijke netwerken. In het rapport komen een tiental domeinen inzake smart grid security aan bod, waaruit ook lessen kunnen worden getrokken voor andere onderdelen van nationale kritieke infrastructuren.