Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De nagelnieuwe ceo van CA Technologies, Mike Gregoire, heeft zijn intrede niet gemist. Meer organische innovatie, focus op SaaS en leiderschap in ‘hot’ segmenten als DevOps waren slechts enkele punten waar hij op hamerde tijdens het recente CA World event in Las Vegas.

‘Go big, it with impact’ kregen de 5.000 samengestroomde gebruikers, partners en medewerkers op CA World 2013 als leidmotief voorgeschoteld. Belangrijker allicht was de eerste ontmoeting met Mike Gregoire, een Canadees (voorheen Taleo, Peoplesoft en EDS) die sinds begin januari als ceo het roer heeft overgenomen bij CA Technologies. CA Technologies moet “lead the pack”, klinkt het, en dat in vier gebieden die als ‘disruptive’ gelden: mobility, big data, Saas en DevOps.

DevOps voor de groeiers

Binnenkort zijn er vier mobiele apps voor elke toepassing op een pc, onderstreept Gregoire, en die moeten steeds sneller worden ontwikkeld. Het klassieke ‘waterval’-ontwikkelingsmodel slaagt hier niet in, en vandaag maakt DevOps dan ook een sterke opgang als een ‘hot’ concept. DevOps brengt de ontwikkelaars (developers) en de verantwoordelijken voor de productie-omgevingen (operations) bij elkaar en laat hen samenwerken om sneller toepassingen van betere kwaliteit te ontwikkelen. Dat kan door zowel tijdens de ontwikkelingsfase door middel van ‘service virtualization’ (een soort ‘windtunnel voor softwareontwikkeling’) software te testen in een echte, realistische context en omgeving, terwijl in de productieomgeving de toepassingen worden gemonitord en zo (big) data opleveren die terug in het ontwikkelingstraject worden ingevoerd voor het aanbrengen van verbeteringen.

Met indrukwekkende claims -30 tot 50 % sneller, 80 tot 100 % betere kwaliteit, 20 tot 30 % lagere kosten – is DevOps dan ook “geen optie voor bedrijven die willen groeien” maar een must. Stevige claims, maar DevOps komt dan ook al een hele poos opmerkelijk vaak te berde bij ict-leveranciers. Het is wel “iets dat je niet bij ons kan kopen,” aldus John Michelsen, cto, “maar dat de gebruikers verwezenlijken in het kader van een transformatie van hun bedrijf.”

In het kader van een efficiëntere ontwikkeling en oplevering van software kondigde CA Technologies ook de overname van Nolio aan, een bedrijf dat middelen biedt voor een continu en geautomatiseerd proces van software releases.

Een SaaS-bedrijf

Mike Gregoire verhult voorts zijn voorkeur voor ‘software as a service’ niet, zoals hij in zijn voorgaande jobs heeft geleerd. Het is een wederzijds leerproces, klinkt het, met “Ik ben een SaaS-persoon. Ik leer CA Technologies SaaS en zij brengen me de mainframe bij.”

Maar duidelijk is dat SaaS een geprefereerd mechanisme voor het leveren van CA Technologies producten zal worden, mede door de ontwikkeling van een gemeenschappelijk platform met gemeenschappelijke interfaces en rapporteringswijzen (onder meer geconsolideerde dashboards).

Met het SaaS-model wil Gregoire tevens “één van de grootste problemen oplossen. Teveel klanten maken nog gebruik van oude versies.” Dankzij SaaS zullen ze over de nieuwste versies kunnen beschikken, maar hij erkent dat het wel een kwestie zal zijn hen “te overhalen, hen voldoende aanzet hiertoe te geven.” Niet dat hij hierin zal slagen bij iedereen, en iedereen zal wel de keuze behouden, maar hij onderstreept wel dat de gebruikers “hiermee zien dat er een toekomst is waar we met hen kunnen over praten.”

Veranderingen als zekerheid

Ook CA Technologies staat onder druk wat de bedrijfsresultaten betreft, maar stelt het wel beter te doen dan zijn concurrenten. Zonder veranderingen, onder meer in het personeelsbestand? “Dat is een irrelevante vraag,” countert Gregoire, “want we zullen met het juiste aantal personen de best mogelijke producten aan onze klanten leveren.” Een afstraffing door ‘Wall Street” wegens een overstap naar een SaaS-model (en een erkenning van inkomsten over een langere periode), verwacht Gregoire niet, omdat “Wall Street nu SaaS beter kent,” en “zolang ze maar groei zien.”

Voorts besteedt CA Technologies nog 600 miljoen dollar aan onderzoek en ontwikkeling, en beschikt het over 400 miljoen dollar voor overnames. Wel insisteert Gregoire op meer organische (in huis) innovatie en een snellere ontwikkeling van producten, en daarvoor worden de ontwikkelaars van verscheidene overgenomen bedrijven samengebracht in een nieuw ontwikkelingscentrum in Santa Clara. In Praag heeft het voorts een belangrijke ontwikkelingspool van mainframeproducten, waar nu ook enkele honderden jonge nieuwkomers – gemiddelde leeftijd nu onder de 30 – samenwerken met veteranen.

Voorts wordt ook in toenemende mate gewerkt aan de samenwerking met de partners. Klanten willen immers geen tools, maar oplossingen, geleverd door CA Technologies en zijn partners, inclusief diensten in de cloud. Dat wordt bevestigd door Simac, CA Technologies Belgische partner bij uitstek. Tijdens de ontwikkeling van Infrastructure Management 2.0 werd om input gevraagd uit de communities, “en werd ook echt naar onze opmerkingen geluisterd,” onderstreept Herman Van den Broeck, technical consultant bij Simac.

Guy Kindermans

Partner Content