De leden van de MIT-Club, de cio-club over management en it, komen regelmatig samen om ervaringen uit te wisselen en zich bij te scholen in diverse domeinen. De belangrijkste thema’s die binnen de club worden behandeld zijn deze rond management en leadership. Een sterk opkomend thema, met een grote stip, is de laatste tijd alles wat te maken heeft met ‘people en it’.

Vele cio’s hebben immers optimalisatieprojecten uitgevoerd op het vlak van it governance, itil, cobit, togaf,… Methodologiëen werden uitgewerkt, procesoptimalisaties en -beschrijvingen werden uitgeschreven, en dit het liefst nog ondersteund door leuk ogende tools, en begeleid door ervaren consultants. Maar deze projecten hebben niet steeds geleid tot het gewenste resultaat.

Van de tools wisten wij het al in de nineties, ‘ a fool with a tool is still a fool‘. Maar tools en processen samen introduceren, leek toch lang de mirakeloplossing om ons interne it-bedrijf te gaan runnen. Intussen weten wij uiteraard beter. Uiteindelijk draait het om de mensen.

Als coo van Isabel, aanbieder van het internetbankieren voor de professionele gebruikers en tevens drijvende kracht achter Zoomit, ondervind ik het ook dagelijks. Processen en governance mogen nog zo goed uitgewerkt en beschreven zijn, uiteindelijk zijn het de mensen die het verschil maken. En dat lukt aardig bij ons. Maar misschien zijn we bij de happy few of hebben we geluk omdat we als klein bedrijf van 180 man hier een voordeel hebben omdat de mensen redelijk makkelijk met elkaar kunnen praten en samenwerken.

Alle cio’s van onze club zijn er hoe dan ook van overtuigd geraakt dat goede processen en tools zeer zeker nodig zijn, maar dat we het hiermee alleen niet zullen halen.

Uiteindelijk komt de service en innovatie van it vanuit de mensen. Hoe onze medewerkers, onze teams zich gedragen, organiseren, reageren. En hoe wij, als cio, daarin een essentiële leadership-rol kunnen en moeten vervullen.

Dit ‘voortschrijdend’ inzicht van de cio’s ‘ that it’s all about people’ is een zeer positieve evolutie die wij ten zeerste aanmoedigen. Het bewijst dat de cio evolueert naar een complete all round manager. Het is dan ook het jaarthema van onze club, en ik merk het meer en meer, vele organisaties plaatsen het thema prominent op de agenda.

Ons ‘kookboek’ van de cio getiteld “It’s all about people” zal zeer gevarieerde recepten moeten bevatten. Het zal alvast als eerste recept oplossingen moeten vinden om samen kennis te kunnen delen. Hoe kunnen wij het best ervoor zorgen dat de impliciete kennis ‘in het hoofd van de mensen’ kan worden omgezet naar expliciete kennis. Kennis van het bedrijf? Hoe lossen we de problematiek op van de babyboomers die allemaal met pensioen gaan? En wat is het gouden recept om confidentialiteit, bedrijfsgeheimen, security,… te matchen met het delen van informatie?

Samenwerking van mensen en teams is ook alweer een belangrijk thema. Hoe krijgen we die samenwerking tussen verschillende teams (analisten, developers, testers, systeembeheerders, helpdesk) op niveau? Hoe maken we dit nu echt concreet en kunnen wij hier één vlotte ketting van maken? Hoe kan de cio ervoor zorgen dat zijn it’ers minder in hokjes denken en functioneren? Dat zij de brug slaan naar andere teams, zowel binnen als buiten it. En hoe organiseren wij die samenwerking tussen geografisch verspreide teams, tussen teams die in andere tijdszones zitten. Kunnen social media iets betekenen in deze hele problematiek?

De cio zal het in het hoofdstuk ‘people and it’ van zijn ict-masterplan duidelijk moeten uitschrijven en dit op een enthousiaste en tegelijk pragmatische wijze moeten uitdragen binnen zijn organisatie.

Communicatie is daarin dan ook essentieel. Niet alleen communiceren, maar ook motiveren, uitdragen, overtuigen… Relationele skills zullen daarbij essentieel zijn, maar ook de kleine handige keukenreceptjes die elke cio zoal heeft ontwikkeld: een nieuwsbrief, handige fiches die verdeeld worden, teamevents, roadshows,… Je noemt het maar op.

En tot slot onze oprukkende topper: cultuur en motivatie! De cio moet de culturele verschillen erkennen, Vlamingen en Walen zijn verschillend van cultuur, maar nog meer Vlamingen en Nederlanders en de Britten of Indiërs begrijpen wordt elke dag belangrijker. We kunnen allemaal van elkaar leren. De motivatie van de ‘Generation Y’ ligt trouwens anders dan die van de huidige 40-50 jarige cio’s. Bij de jongere generaties is ‘9 to 5’ niet ‘vies’ en is het werk één van de bezigheden, naast gezin en hobby’s. De cio zal ervoor moeten zorgen dat hierop ingespeeld wordt en dat er gemeenschappelijke wins worden uitgewerkt, die dit allemaal verzoenen. Het ‘nieuwe werken’ zoals onze Noorderburen het noemen kan hier ongetwijfeld een belangrijke rol spelen.

Een aantal cio’s hebben reeds in bepaalde deeldomeinen eerste successen geboekt en eigen receptjes ontwikkeld. De MIT-Club is dan ook zinnens om deze ervaringen te delen, binnen de club, maar ook erbuiten. Een aantal trends dienen zich aan en we zijn overtuigd dat het de moeite is om er zich verder in te verdiepen. It’s all about people!

Processen en governance mogen nog zo goed uitgewerkt en beschreven zijn, uiteindelijk zijn het de mensen die het verschil maken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content