DeJuristen: ‘We gaan wet rond vingerafdrukken op eID aanvechten voor Grondwettelijk Hof’

Matthias Dobbelaere-Welvaert: 'We zullen onze privacy pas waarderen als we ze kwijt zijn.' © .

Als het wetsontwerp rond de digitale vingerafdrukken op de identiteitskaart in de huidige vorm wordt goedgekeurd, dan zal de tekst worden aangevochten voor het Grondwettelijk Hof. Dat kondigde jurist Matthias Dobbelaere-Welvaert, van het kantoor deJuristen aan. “Op een gegeven moment heb je er wel genoeg opiniestukken over geschreven en wordt het tijd om de juridische weg te bewandelen.”

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken had woensdag het licht op groen gezet voor het wetsontwerp van minister Jan Jambon dat digitale vingerafdrukken toevoegt aan de nieuwe identiteitskaarten. De chip van de identiteitskaarten zal dan een digitaal beeld bevatten van de afdrukken van de rechter- en linkerwijsvinger. De uitrol moet van start in april 2019 en zou ongeveer tien jaar beslaan.

Inbreuk op de privacy

Maar nog voor de wet is goedgekeurd door het parlement, worden er juridische stappen tegen aangekondigd. Het toevoegen van digitale vingerafdrukken aan de identiteitskaart is een buitenproportionele inbreuk op de privacy, die weinig toevoegt aan de veiligheid, zo luidt de kritiek. “Als de wet er in deze vorm doorkomt, dan zullen we die sowieso aanvechten bij het Grondwettelijk Hof”, zegt Matthias Dobbelaere-Welvaert van deJuristen, een kantoor dat gespecialiseerd is in ICT-recht. “De overheid wil steeds meer informatie over ons. Dat zal wellicht zo blijven duren tot haar juridisch een halt wordt toegeroepen.”

Hij ziet zich gesteund door het ongunstige advies dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie) had afgeleverd. “Dat is een instelling die maar zelden scherpe bewoordingen hanteert, maar hier wel opvallend kritisch voor was en vraagtekens plaatste bij het nemen van vingerafdrukken van een volledige bevolking”, zegt de jurist.

Geen centrale databank

“Er komt geen centrale databank, omdat Open Vld zich daartegen verzet heeft”, klinkt het nog. “Op zich vind ik dat een heel goede zaak. Maar je kan je dan wel afvragen wat nog het nut van die vingerafdrukken is. Je mag ook vrezen dat het misschien ooit wel tot zo’n databank komt, als de vingerafdrukken dan toch worden ingezameld.”

Dobbelaere-Welvaert laat ook verstaan dat hij waarschijnlijk niet in zijn eentje naar het Grondwettelijk Hof zal stappen. “Maar voorlopig zijn er alleen nog maar verkennende gesprekken bezig.”

Partner Content