Trends
Ivan Vandermeersch

'Het Overlegcomité, waar de beleidsniveaus in ons land gemeenschappelijke beslissingen nemen, heeft het licht op groen gezet voor de veiling van 5G-spectrum, en zet daarmee de deur open voor een vierde operator op de Belgische telecommarkt. Maar de strijd is nog niet gestreden. Snelheid blijft de inzet.' Dat zegt Ivan Vandermeersch, consultant bij Nivi.

Danielle Jacobs

Beltug, de vereniging van ICT-belissers, hoopt oprecht dat onze politici zich bewust zijn van het belang van 5G-netwerken. Ze zijn bepalend voor de digitale toekomst van België. We rekenen erop dat het Overlegcomité eindelijk de knoop doorhakt zodat de veiling van het radiospectrum kan voorbereid worden. Daarbij pleiten we voor de komst van een 4de operator voor de B2B-markt.

Vrije Tribune

Met de klimaattop van Glasgow net achter de rug roepen belangengroepen steeds nadrukkelijker en met reden de 'Sense of Urgency' om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad. Staats- en regeringsleiders zoeken nog steeds een moeilijke en dynamische balans tussen uitstootvermindering en particuliere, lokale belangen qua economie en kiezersgemak. De discussie is niet gemakkelijk, maar moet gevoerd blijven worden. Zowel belangengroepen als beleidsmakers verwijzen vaak, al dan niet terecht, naar technologische evolutie en innovatie als hefboom om uit deze dilemma's te geraken. Kan IT het klimaat en de daarvoor noodzakelijke energietransitie redden? Een opiniestuk van Joost Laga en Alexis Delogne van IT-dienstenleverancier DXC.Technology.

Knack
Tom Vandenkendelaere (CD&V)

'Het is niet alleen moedig dat klokkenluidster Frances Haugen vandaag in het Europees Parlement de praktijken van Facebook moreel in vraag stelt en inside informatie naar buiten brengt, het is ook noodzakelijk', schrijft europarlementslid Tom Vandenkendelare. 'Big Tech mag en kan niet langer in een online Wild West opereren.'

Knack
Matthias Dobbelaere-Welvaert

'Het probleem voor u - als gevaccineerde - is dat eens we dergelijke maatregelen zonder morren aanvaarden, we de deur openzetten voor ander en toekomstig gebruik van dergelijke gezondheidspassen, in en buiten de werkvloer', schrijft Matthias Dobbelaere-Welvaert.

Sam Buyst

Europarlementsleden roepen om om niet langer op Facebook te adverteren. Een begrijpelijke oproep, maar ze komt te laat, zegt Sam Buyst, Business Director van AdSomeNoise.

Knack
Masao Ashtine

Om al onze data een plekje te kunnen geven in de cloud hebben we krachtige datacenters nodig. Maar de komst van nieuwe centra leidt steeds vaker tot protest. Ze verslinden massa's water en dat wordt een schaars goed, zeggen energie- en milieuexperts Masa? Ashtine en David Mytton.

Dewi Van De Vyver

Woensdag 20 oktober vierden we - voor de achtste keer al - Global Ethics Day. Nu de digitalisering in de meest uiteenlopende maatschappelijke domeinen en sectoren hoog op de agenda staat, moeten we misschien ook eens stilstaan bij de (on)ethische aspecten daarvan, vindt Dewi Van De Vyver, CEO van Flow Pilots.

Rutger Bevers

'In welk opzicht zorg jij eigenlijk voor vooruitgang met je bedrijf?', vroeg een vriendin me onlangs bij een etentje. Best een logische vraag want onze bedrijfsmissie is vooruitgang versnellen door mensen te verbinden. 'Conversation Starter is neutraal', antwoorde ik haar.

Rouven Besters

HEMA verkoopt genderneutrale kleding, Zalando pakt discriminatie op de werkvloer aan en McDonald's streeft naar vijftig procent vrouwen in de top in 2030. Als bedrijven succesvol willen zijn in de huidige veranderende wereld moeten ze een gezonde bedrijfscultuur hebben, en inclusie en diversiteit (I&D) is hier onderdeel van. 'Toch zien we vaak dat bedrijven hun I&D-beleid niet doortrekken naar IT', stelt Rouven Besters van VMware Tanzu.

Bart Steukers

Hoe kan Europa minder afhankelijk worden van landen als China en de Verenigde Staten? Door in te spelen op de eigen troeven en ook op regionaal niveau beter samen te werken, schrijft Bart Steukers, CEO van technologiefederatie Agoria.

Vrije Tribune

Als Belgische bedrijven een rol willen spelen op internationaal toneel, moeten ze dringend werk maken van hun cybersecurity. Dat zeggen Patrick Coomans en Tatiana Galibus, experten bij sectorfederaties Sirris en Agoria, die met cijfers over het Belgische landschap komen.

Data News Jobs