Daan De Wever

Momenteel zorgt Corona vooral voor negatieve gevoelens, van ontreddering over angst tot bezorgdheid voor onszelf en onze naasten. Maar als de Corona-storm is overgewaaid en alle rechtstreekse gevolgen zijn verteerd, zullen we misschien blij zijn dat we door deze zure appel heen moesten bijten. Voor onze eigen gezondheid, voor die van onze bedrijven, maar ook voor onze aardbol, die we de voorbije decennia zeker niet met de grootste zorg hebben behandeld. Was Corona de ultieme noodkreet van de natuur? En zullen we ditmaal wel luisteren?

Nathalie Smuha

AI is seksistisch, discrimineert en steelt jobs. Maar de realiteit is genuanceerder, stelt Nathalie Smuha, onderzoekster aan de KULeuven. Zij benadrukt dat we de verantwoordelijkheid hiervoor niet bij AI zelf moeten plaatsen, maar bij de menselijke ontwikkelaars en gebruikers van AI. Op een correctere manier over AI praten is daarom cruciaal.

Vrije Tribune

Onze maatschappelijke vooroordelen zijn hardnekkig. Mannen zien overal kansen en gaan ervan uit dat die voor iedereen - ook vrouwen - voor het oprapen liggen. Daarom kruipen Dewi Van de Vyver (Flow Pilots) en Lode Uytterschaut (Start it @KBC) naar aanleiding van Internationale Vrouwendag samen in de pen voor een opiniestuk.

Vrije Tribune

De uitbraak van het nieuwe coronavirus heeft een enorme impact. Congressen worden geannuleerd, andere evenementen verplaatst naar een latere datum, ... Zulke omstandigheden zorgen voor flink wat discussie, ook bij bedrijven die hun IT hebben uitbesteed. Contracten worden immers niet nageleefd en gemaakte kosten kunnen niet worden gerecupereerd. Tenzij overmacht kan worden ingeroepen. Maar is Covid-19 wel een geval van overmacht? Advocatenkantoor DLA Piper geeft antwoord.

Sanne Vermeiren

Digitalisering is vandaag niet meer uit het bedrijfsleven weg te denken. Het creëert nieuwe kansen, maar brengt ook nieuwe onzekerheden met zich mee. Werknemers vrezen dat hun job zal geautomatiseerd worden, dat ze morgen niet meer relevant zullen zijn op de arbeidsmarkt.

Jan De Bondt

Onderneming die veel investeren in security verwachten ook van partners dat zij op hetzelfde niveau aan hun cyberbeveiliging werken. Jan De Bondt pleit voor een securityrating, in navolging van bijvoorbeeld energielabels voor witgoed, of milieulabels voor wagens.

Trends
Ivan Vandermeersch

Met het nieuwe 5G-netwerk staan we voor een revolutie. Het luidt het einde van de smartphone in. Maar bij gebrek aan een politiek akkoord en een regering ligt de invoering van 5G in ons land stil. De regeringsonderhandelaars moeten dit dossier prioritair behandelen, zegt Ivan Vandermeersch, secretaris-generaal van de BAM (Belgian Association of Marketing)

Knack
Kenneth Sörensen

Kenneth Sorensen pleit ervoor om algoritmisch denken en programmeren als verplichte onderdelen en vanaf de lagere school op te nemen in het onderwijscurriculum. Voor de Universiteit Van Vlaanderen staat hij stil bij het belang van algoritmes en hoe de wereld rondom ons mee vormgeven.

Marie Costers

Belgische ondernemingen versturen jaarlijks ruim een miljard facturen. Toch vertrekt nog maar 8,4 procent daarvan in een gestructureerd elektronisch formaat. Minister van Financiën Alexander De Croo brak zopas een lans voor digitaal factureren: "Zonder algemene verplichting is de financiële branche beperkt tot 'evangelisatie'. Maar dan lopen Belgische bedrijven wel tot 3,4 miljard euro mis".

Emmanuel David

Is het je al opgevallen dat je de laatste tijd bij quasi elke website moet inloggen? En telkens een wachtwoord moet onthouden? Ik heb het dan nog niet eens over alle apps op je smartphone die ook een login vragen. Die wachtwoorden zijn er voor je eigen veiligheid, hoor je dan. Wel: The password is dead. Lets' get rid of the password.

Vrije Tribune

Terwijl het Amerikaanse Witte Huis een 'laissez-faire, laissez-aller' aanpak van artificiële intelligentie (AI) aankondigt en Google CEO Sundar Pichai net oproept tot meer AI-regelgeving, schetst een uitgelekt ontwerp Witboek over artificiële intelligentie de verschillende beleidsinitiatieven die de Europese Commissie overweegt. Samen met de publicatie van het definitieve Witboek, in principe tegen 20 februari 2020, wordt een grootschalig consultatieproces gelanceerd waarbij stakeholders zullen worden uitgenodigd om feedback op de inhoud te leveren.

Bert Hubert

Regeringen buigen zich over het al dan niet toelaten van Huawei en ZTE, maar in praktijk maakt dat weinig uit. Het probleem zit bij de massale outsourcing naar partners, waardoor operatoren de controle al lang verloren zijn, stelt Bert Hubert.

Erwin Geirnaert

Alleen de CEO of bedrijfsleider van een onderneming is in staat om ransomware te stoppen. Dit vereist een duidelijke boodschap naar iedereen in het bedrijf, zegt securityexpert Erwin Geirnaert. cybersecurity moet de top-prioriteit zijn op alle niveau's. Alleen door voldoende budget hiervoor vrij te maken is dit mogelijk.

Nathalie Van Raemdonck

Er gebeuren alsmaar meer cybersecurity-incidenten in de wereld, waar ook onze media over berichten. De feiten in die verslaggeving zijn echter vaak niet accuraat. Nathalie Van Raemdonck waarschuwt voor de risico's van slechte 'digital news reporting' en pleit voor beter geïnformeerde journalisten.

Christian Vanhuffel

De recente hoorziting over de uitdagingen van de Belgische uitrol van 5G besprak ook de Belgische stralingsnormen. Maar FITCE.be-bestuurslid Christian Vanhuffel ergert zich aan de groene partijen die volgens hem wetenschappelijk onderzoek naast zich neerleggen.

Data News Jobs