Kris Peeters

In een artikel in De Tijd vertelt Peter Hinssen hoe ontgoocheld hij is door big data in de coronacrisis. Dataspecialist Kris Peeters ziet daar een aantal kritische denkfouten in die hij wel vaker ziet terugkomen, ook in de industrie, die hij wil toelichten.

David Stevens

Na kritiek van enkele academici op de onafhankelijkheid van de Gegevensbeschermingsautoriteit, kruipt voorzitter David Stevens in zijn pen. Hij is het eens met de waarschuwing, maar wil de kritiek ook nuanceren. 'Terug de ivoren toren in is echt geen optie,' klinkt het.

Jan Guldentops

Jan Guldentops is al 25 jaar met cybersecurity bezig. Maar ondanks de technologische vooruitgang blijft het soms sukkelen met digitale veiligheid. In zijn nieuwjaarsbrief geeft hij zes adviezen voor 2022.

Thomas De Vos

Willen we virtuele omgevingen de overhand laten nemen op onze primaire wereld met diep menselijke interacties? Dat is de vraag die Thomas De Vos van The Reference zich stelt in deze opiniebijdrage.

Filip Verstockt

Cybersecurity staat meer dan ooit bovenaan de agenda van bedrijven. Toch hebben organisaties het nog vaak moeilijk om regels toe te passen, maatregelen te treffen of software te kiezen. De bedrijfswereld heeft baat bij een sterke Belgische autoriteit die meer consistentie brengt in de manier waarop we cyberaanvallen en dreigingen bestrijden. Dat is de mening van verschillende toonaangevende sprekers die recent deelnamen aan een rondetafelgesprek over cybersecurity in België.

Stijn Viaene

Eind november zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor het relanceproject 'Oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf'. Deze 'intelligente verkeerswisselaar van data' moet Vlaanderen tot een absolute voortrekker maken binnen een Europees gedachtengoed over data als drager van een welvarende toekomst. Het ontwerp van decreet en de toelichtingen staan online. De behandeling in het Vlaams Parlement volgt. De effectieve oprichting staat gepland voor het voorjaar van 2022.

Bram Vromans

In dit opiniestuk geeft Bram Vromans zijn persoonlijke inzichten over hoe de telecomsector in de nabije toekomst zou kunnen evolueren. Ook op deze markt, net als bijvoorbeeld in de energiesector, verdringen grote (internationale) spelers mekaar om een lucratief contract af te sluiten met de eindklant.

Trends
Ivan Vandermeersch

'Het Overlegcomité, waar de beleidsniveaus in ons land gemeenschappelijke beslissingen nemen, heeft het licht op groen gezet voor de veiling van 5G-spectrum, en zet daarmee de deur open voor een vierde operator op de Belgische telecommarkt. Maar de strijd is nog niet gestreden. Snelheid blijft de inzet.' Dat zegt Ivan Vandermeersch, consultant bij Nivi.

Danielle Jacobs

Beltug, de vereniging van ICT-belissers, hoopt oprecht dat onze politici zich bewust zijn van het belang van 5G-netwerken. Ze zijn bepalend voor de digitale toekomst van België. We rekenen erop dat het Overlegcomité eindelijk de knoop doorhakt zodat de veiling van het radiospectrum kan voorbereid worden. Daarbij pleiten we voor de komst van een 4de operator voor de B2B-markt.

Vrije Tribune

Met de klimaattop van Glasgow net achter de rug roepen belangengroepen steeds nadrukkelijker en met reden de 'Sense of Urgency' om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad. Staats- en regeringsleiders zoeken nog steeds een moeilijke en dynamische balans tussen uitstootvermindering en particuliere, lokale belangen qua economie en kiezersgemak. De discussie is niet gemakkelijk, maar moet gevoerd blijven worden. Zowel belangengroepen als beleidsmakers verwijzen vaak, al dan niet terecht, naar technologische evolutie en innovatie als hefboom om uit deze dilemma's te geraken. Kan IT het klimaat en de daarvoor noodzakelijke energietransitie redden? Een opiniestuk van Joost Laga en Alexis Delogne van IT-dienstenleverancier DXC.Technology.

Knack
Tom Vandenkendelaere (CD&V)

'Het is niet alleen moedig dat klokkenluidster Frances Haugen vandaag in het Europees Parlement de praktijken van Facebook moreel in vraag stelt en inside informatie naar buiten brengt, het is ook noodzakelijk', schrijft europarlementslid Tom Vandenkendelare. 'Big Tech mag en kan niet langer in een online Wild West opereren.'

Data News Jobs