Enrique Ortiz

De meeste mensen beseffen niet hoeveel energie, fysieke ruimte en CO2-uitstoot het internet kost. Enrique Ortiz, directeur van het Andes Amazon Fund, geeft enkele tips over wat ieder van ons kan doen om dat te beperken.

Emmanuel David

Bill Gates kondigde al in 2004 het einde van het wachtwoord aan, maar vandaag gebruiken we ze nog steeds. Sterker nog, we hebben er allemaal meer dan ooit. De oplossing volgens Google? Een security key in de vorm van een usb-stick. Emmanuel David zich enkele vragen bij het veiligheidsgehalte van zo'n key en bij de haalbaarheid van een toekomst zonder wachtwoorden.

Moshe Ben Simon

Cybercriminelen hebben het afgelopen jaar hard hun best gedaan om op grote schaal en unieke manieren te profiteren van de coronacrisis. Maar wat als je de technieken van deze snoodaards tegen hen gebruikt? Dan heb je een uitstekend beschermingsmiddel in handen, stelt Moshe Ben Simon van Fortinet.

Eddy Willems

Ransomware is een plaag, maar betalen om je data terug te krijgen ligt moeilijk. Zowel aan betalen als niet betalen zijn risico's verbonden, zegt security-expert Eddy Willems.

Jeff Conroy-Krutz

Het besluit van Nigeria om Twitter voor onbepaalde tijd te blokkeren, kan averechts werken voor zowel de regering als de economische kansen van het land, zegt Jeff Conroy-Krutz, universitair hoofddocent politieke wetenschappen en verbonden aan Michigan State University. Nieuwe investeringen in de tech-sector lopen gevaar.

Craig McLuckie

Eén van de belangrijkste ingrediënten voor het bouwen van een succesvol product, is de relatie tussen productmanagers en development teams. Uiteindelijk 'managen' geweldige productmanagers niet zoveel als dat ze leiden en beïnvloeden - ze helpen het technische team op weg naar het leveren van een product dat bij de klant en het bedrijf in de smaak valt.

Marc Schijvaerts

Bij veel bedrijven heerst nog steeds een angst om onvoldoende conform de GDPR te zijn, de Algemene verordening gegevensbescherming die vandaag exact drie jaar van toepassing is. Daarom worden bij softwareontwikkelingstrajecten vaak te complexe en veel te dure oplossingen ontwikkeld om aan de regelgeving te voldoen. Onnodig, vindt Marc Schijvaerts van PeopleWare. Hij pleit voor een kostenefficiënte aanpak.

Arnout Van de Meulebroucke

Sinds de doorbraak van het internet leeft het idee dat digital natives (a.k.a. 'jongeren') een intiemere band hebben met technologie dan de oudere generatie (a.k.a. 'boomers'). De assumptie die daaruit volgt: jongeren beveiligen hun data beter dan ouderen. Maar laat dat nu net niet het geval zijn, stelt Phished-CEO Arnout Van de Meulebroucke.

Vrije Tribune

De Europese Commissie heeft een voorstel op tafel gelegd voor een digitaal certificaat dat reizen weer mogelijk moet maken. Vanwege bezorgdheden rond privacy en gegevensbescherming werd er bewust niet geopteerd voor een Europese databank. Het is aan de lidstaten om een lokale oplossing uit te werken. Een unieke testcase om burgers, via zogenaamde datakluizen, meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens, zo argumenteren Bart Peeters en Michiel De Keyzer van PwC België.

Data News Jobs