BIPT pleit voor hogere stralingsnormen om 5G uit te rollen

De huidige stralingsnormen in ons land kunnen een stuk hoger zonder dat de veiligheid in het gedrang komt. Dat is nodig als we 5G willen uitrollen, maar ook als we 4G nog lang willen gebruiken, stelt het BIPT.

De telecomregulator voerde recent een studie uit, op vraag van het Brussels gewest, rond de stralingsnormen die nodig zijn om mobiele netwerken (5G) uit te rollen. Daarin spreekt de regulator van een minimum van 14,5 volt per meter op de 900 MHz band als cumulatieve limiet (een optelling van de straling die alle operatoren op één plaats genereren).

Als plafond stelt het BIPT 41,5V/m voor, dat is ook de limiet die ICNIRP voorstelt, de organisatie die stralingsnormen opstelt en waar onder meer de WHO zich op baseert. Tot die hoogte is er geen bewezen gevaar voor de gezondheid.

Ter vergelijking: vandaag is de norm in Brussel 6V/m voor totale straling. In Vlaanderen hanteert men 20,58V/m. In Wallonië is het 3V/m, maar per technologie. We spreken hier voor alle duidelijkheid enkel over de 900 Mhz band. Voor hogere frequenties zijn er andere (hogere) limieten.

De studie slaat vooral op de uitrol van 5G, maar het BIPT nuanceert dat ook 4G hogere straling nodig heeft. “Een verhoging is niet alleen nodig voor 5G, maar ook om de datagroei op 4G op te vangen. Anders riskeren we dat de netwerken in sommige regio’s verzadigd raken,’ vertelt BIPT-raadslid Luc Vanfleteren tijdens een virtuele bijeenkomst van FITCE,een forum voor digital professionals, over 5G.

Ook 14,5V/m op termijn te weinig

In een verduidelijking aan Data News merkt het BIPT op dat de minimumdrempel van 14,5V/m wel degelijk een minimum is, en al snel te weinig zal zijn om het groeiend dataverkeer aan te kunnen. Bovendien is die ondergrens enkel haalbaar bij zogenaamde ‘massive MIMO’ antennes, daarbij worden zeer veel antennes op dezelfde plaats gebruikt, zodat er minder straling nodig is voor hetzelfde bereik van één antenne.

Wel merkt de regulator op dat haar advies en de studie niet de facto betekent dat de normen hoger zullen gaan. De beslissing daarover ligt bij de gewesten. Maar de regulator is op basis van de evolutie van dataverkeer en de veiligheidsnormen die internationale organisaties adviseren van oordeel dat ze hoger moeten om 5G mogelijk te maken en 4G niet te laten verzadigen.

5G: soms meer, soms minder straling

Hoewel de beperkte straling vooral in Brussel een probleem vormt, hebben onder meer Proximus en Orange de afgelopen maanden al laten verstaan dat ook in Vlaanderen de limiet best hoger ligt om 5G op een degelijke manier aan te bieden.

Dat komt onder meer omdat 5G op een andere manier werkt dan 4G, 3G of 2G. Onder meer door massive MIMO zal het 5G-signaal zich telkens richten naar de toestellen die de technologie gebruiken. Dat betekent dat de straling bij sommige toepassingen hoger kan liggen dan de Vlaamse norm van 20,58V/m (de hoogste in ons land), maar ook lager wanneer er geen 5G wordt gebruikt. Maar de huidige wetgeving is daar niet voor aangepast.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content