Data News verzamelde 40 'controversiële' stellingen over de toekomst van IT en technologie, en legt ze dagelijks voor aan experten ter zake. Vandaag: 'Flexibele schermen worden alledaags'
...